VISJONENS MÅL 2020

ET MÅL,
å starte opp menigheter pà 1000 nye steder I Spania innen 2020.


DETTE ER EN MULIGHET,
A vinne Spania for Kristus gjennom enhet, iver og istandsettelse av arbeidere som er beredt til a bringe budskapet om Kristus til alle landets hjørner.

ET BUD,
“Ga derfor ut og gjør disipler”.

ONE YEARNING EN LENGSEL
Alle vil vi vinne sjeler, alle vil vi at menighetene skal vokse, alle vil vi at Den Hellige Ånd blir utgytt, allevil vi at det blir frukter av arbeidet i Spania.

nor_alcanzando_logo

nor_bann_alcanzar