Plan EON

(Den Nasjonale bonne plan )

“EON” pa gresk betyr “tid” “evighet”

  • Det er bønn med evigheten som mål for folket i Spania.
  • Det er en forbønns uke for at vi adlyder Bibelens budskap.
  • Vil delta daglig I bønn fra 5 til 10 minutter, rope til Gud for oppstart av nye plasser for menigheter over hele Spania.
  • Vi foreslår at det er etterfulgt av faste en dag i uken eller en dag I måneden.
  • Det kan bli videreført I forskjellige forbønns grupper I menighetene.
  • Vi foreslår at du tar deg fem minutter i hvert møte, I cellegrupper og i hjemmene for å huske temaene for bønn den dagen.
  • Hver dag de ber for to forskjellige regionale forkynnerfellesskap. At det blir nevnt navnene på byer og landsbyer uten pinse kirker.

Sammen skal vi danne en stor forbønnmakt, i total enhet og samhold.
…Uten opphør nevner jeg dere alltid i mine bønner…
Romerne 01:09

nor_alcanzando_logo