HVA GJØR VI?

PLANLEGGE,
Med ledere, med de lokale menighetene, med regions samlingene og den nasjonale komiteen, for å utvikle nye tjenester i hele Spania.


ISTANDSETTE,
Gjennom opplæringsmoduler og verktøy for å bli flere og bedre kirker, noe som gir effektivitet for menigheter, pastorer og menighetsplantere.

UTVIKLE,
Med aktivering av den nasjonale planen og en agenda satt i verk I hver regional forkynnersamling.

EVALUERE,
Jobbe sammen med ledelsen, respekt for lokale initiativ og basert på selvkritikk.