VA2020

VÅRT MÅL,

Uppnå 1000 möteslokaler öppna i Spanien till år 2020.

EN MÖJLIGHET,

Vinna Spanien för Kristus från enhet, och en gemensam kraftsamling att preparera villiga arbetare att föra ut Kristi budskap till varje hörn i landet.

EN BEFALLNING,

“Gå för den skull ut och gör lärjungar”.

EN LENGSEL

Alla vill vinna själar, alla vill att församlingarna skall växa, alla vill vi att den Helige Ande skall utgjutas, alla vill vi att det skall finnas “frukt”(tillväxt) i Spanien.