Plan EON

(Strategin för nationell Bön)

“EON” som på grekiska betyder “tid”, “evighet”

  • Dvs bön för Spaniens invånares evighetsval.
  • Det är ett förbönsseminarium för att vi skall följa Bibeln.
  • Varje dag avsätter vi 5 till 10 minuter och ropar till Gud för att Han skall öppna nya mötesplat ser, på hela den spanska geografin.
  • Vi uppmuntrar till att det skall ske under fasta en dag i veckan eller månaden.
  • Det kan fördjupas genom förbönsgrupperna i församlingarna.
  • Vi uppmuntrar er att ta fem minuter i varje möte, eller cellgrupp för att komma ihåg detta tema i bön.
  • Varje dag kommer vi att be för två olika distrikt. Vi kommer att nämna varje stad och by där FADE inte har någon församling.
illsammans formar vi en stark förbönskedja, i total enhet.
“…jag ständigt nämner er i mina böner…”
Rom 1:9
sue_alcanzando_logo