VAD GÖR VI?

PLANERAR,

Samman med ledare, lokalförsamlingar, distrikt och nationell kommité, för att utveckla nya församlingar i Spanien.

(KAPACITERA)-UTVECKLA,

Genom olika arbetsmodeller och verktyg vill vi förbättra församlingarna, och ge dem möjlighet till att utveckla och effektivare församlingar, pastorer samt effektivare arbetarna för de nya församlingarna.

UTVECKLA,

Med den nationella planen vill vi aktivera en agenda som genomförs i de olika distrikten.

UTVÄRDERA,

Vi går igenom det som utförts med respekt för de lokala impulserna och utgår från självkritiken.