VAD KAN DU GÖRA?


A RBETA,
tillsammans med din pastor.
O OFFRA,
ge gåvor, som fadder, partner eller församling.
G E,
av din tid, dina talanger för de nya arbeternas uppbyggelse.
B E,
tillsammans formar vi en stor kraft för Spanien med "PLAN EON".